Ybttkderqegmjilex0e8

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 14:18 CEST

Under hösten introducerar Riksbankens Jubileumsfond ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat! Syftet är att sprida forskning till nya grupper och hitta nya, innovativa sätt att presentera forskning och dess resultat. Under fyra kvällar kommer publiken att få möta forskare och stå-uppare på Bonden bar, Stockholm, som kommer att prata och skämta om fred, fördomar, brott och berusning.

Xuuducfdcnww5vlsbhrp

Hur sekulärt är Sverige?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:07 CEST

I Religionen tur och retur diskuterar en rad forskare från skilda fält alltifrån heliga krig till religionens eventuella kopplingar till evolutionen. Därtill diskuteras reformationen, sekulariseringen i Indien, Iran och Sverige, hur det är att växa upp i så kallade sekter samt mycket mer. Boken kommer bland annat att diskuteras under Almedalen den 4 juli 15-15, Kilgränd 1.

Media no image

Fyra Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:21 CEST

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2017 års Pro Futura-forskare. De fyra forskarna har valts ut bland 27 nominerade. Beredningen av har utförts av SCAS i Uppsala. De fyra forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Detta är den tolfte omgången av det framgångsrika programmet, som tydligt visar både att det går att locka mycket avancerade forskare till Sverige och att det går att bygga elitsatsningar om förutsättningarna är de rätta.

Pro Futuras popularitet beror på den utmärkta miljö som forskarna blir en del av på SCAS samt på den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, inte bara i Sverige. Förra årets Pro Futura-forskare Aryo Makko invaldes till exempel nyligen i Sveriges Unga Akademi.

Urvalsprocessen till Pro Futura är omfattande. En internationellt framstående beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, som sedan dessutom intervjuats. Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att sådana här satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.

-Svenska universitet saknar tyvärr fortfarande en tydlig och transparent karriär för unga forskare. Pro Futura visar hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

Björn Wittrock, föreståndare för SCAS, framhåller att Pro Futura inte bara är ett anslag eller en tjänst.

-Att ingå i Pro Futura är att vara en del av en gemenskap av unga forskare över ämnes- och nationsgränser. Man får uppleva några av de internationellt mest ansedda och livaktiga instituten för avancerade studier.

För att i ytterligare stärka unga och framgångsrika forskare har Riksbankens Jubileumsfond i år valt att göra en satsning på ytterligare två forskare. De tilldelas RJ 1 year research grant.

De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

 • Patrick Jern, nominerad av Åbo Akademi, vars forskning befinner sig i gränslandet mellan psykologi, medicin, genetik och evolutionsbiologi. Han föreslår ett projekt med titeln An Empirical Test of the Erotic Platsicity Theory and Its Implications for Sexual Function. Projektet handlar om stabiliteten i sociosexuell orientering.
 • Sofia Lodén, nominerad av Stockholms universitet, kommer att forska om gränser och landskap i Artursagan. Titeln är The Europeanization of Culture in the Middle Ages: Moving Borders and Landscapes in Arthurian Romance.
 • Ola Wikander, nominerad av Lunds universitet, vars forskning handlar om historisk lingvistik, biblisk exegetik och religionshistoria. Det skisserade projektet har titeln The Word of the Storm Gods: Reconstructing the Common Mytho-Poetic Language of Northwest Semiotic.
 • Nicholas Zair, nominerad av universitetet i Cambridge, avser att studera konservativ stavning i texter från den romerska kejsartiden. Titeln på projektet är Learning to Spell in the Roman Empire.

De två forskare som får RJ 1 year research grant är:

 • Ronald van den Berg, nominerad av Uppsala universitet, som kommer att studera de teorier och modeller som finns för beslutsfattande.
 • Temi Odumosu, nominerad av Malmö högskola, som kommer att studera nordiskt slaveri och kolonisation.

Kontakta forskarna:

Patrick Jern: pjern@abo.fi
Sofia Lodén: sofia.loden@su.se
Ola Wikander: ola.wikander@ctr.lu.se
Nicholas Zair: naz21@cam.ac.uk
Temi Odumosu: tcodumosu@gmail.com
Ronald van den Berg: ronald.vandenberg@psyk.uu.se

För mer information om Pro Futura kontakta SCAS: 018-557085, info@swedishcollegium.se
Frågor kan även ställas till Britta Lövgren som handlagt ärendet på RJ: britta.lovgren@rj.se

Läs mer om Pro Futura på www.rj.se där det bland annat finns uppgifter om tidigare forskare, och annan fakta kring programmet:

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Därtill har Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsett ytterligare två forskare som får RJ 1 year research grant. De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är: Patrick Jern, Sofia Lodén, Ola Wikander och Nicholas Zair.

Läs vidare »
Media no image

Fler forskare ger sig ut i samhället

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 16:12 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fem nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna.

De nya Flexit-forskarna blir anställda som in-houseforskare i Malmö stad, Bräcke diakoni, Göteborgs stad, Piteå kommun samt Norrbottens Kommuner. Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ bidra till att förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra övriga samhällssektorer.

– Det är inte enbart genom att bedriva forskning som de tillför kompetens till verksamheterna utan även genom att vara delaktiga i det löpande arbetet, säger Torbjörn Eng, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Flexit-satsningen har pågått sedan 2010 och detta är den åttonde utlysningen. Organisationerna definierar områden inom sina verksamheter där de har behov av kunskapsutveckling. Därefter formulerar de sökande forskarna om detta till forskningsplaner. De antagna forskarna anställs i två år av företaget/organisationen, därefter tillbringar de ett sista år på en akademisk institution.

Efter en utvärdering för några år sedan öppnades Flexit även för mer seniora forskare.

– Det är inte bara relativt nydisputerade forskare som är intresserade av forskning utanför akademin utan även mer etablerade forskare vill ge sig ut. Vi märker helt klart av ett ökande intresse, inte minst i denna ansökningsomgång, Det är viktigt att vi kan erbjuda dem denna möjlighet – inte bara för forskarna själva, utan även för samhället. Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap är en viktig del av samhället, säger Torbjörn Eng.

Flexit är öppet för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning vid en organisation utanför akademin.

Flexit-forskarna:

 • Paula Mulinari, Malmö högskola i samarbete med Stadskontoret i Malmö stad: "Malmö funkar inte utan vårt arbete" En studie om utlandsfödda kvinnors arbetsmarknads deltagande.
 • Ola Segnestam-Larsson, Ersta Sköndal högskola i samarbete med Bräcke diakoni: Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoni.
 • Sofia Lindström, Högskolan i Borås i samarbete med Kulturförvaltningen i Göteborgs stad: Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.
 • Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun: Integration av forskning i skolundervisningen Utbildningsförvaltningen Piteå kommun.
 • Catrine Kostenius, Luleå tekniska universitet i samarbete med FoUI, Norrbottens kommuner: Forskning om samverkande hälsoarbete för barn och unga, Norrbottens Kommuner, FoUI.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna Malmö stad, Bräcke diakoni, Göteborgs stad, Piteå kommun samt Norrbottens Kommuner. Genom att utlysa tjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ bidra till att förbättra samverkan mellan forskare och övriga samhället.

Läs vidare »
Media no image

Femton forskare får RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 17:24 CEST

Med årets RJ Sabbatical erbjuder Riksbankens Jubileumsfond (RJ) femton forskare upp till ett års forskning på heltid.

RJ Sabbatical erbjuder lektorer och professorer tid att avsluta forskning och att skriva större verk. Satsningen ska öka flexibiliteten i den svenska forskningsfinansieringen, svensk forsknings internationella kontakter och synlighet samt förstärka kopplingen mellan undervisning och forskning.

Inför denna fjärde omgång av utlysningen genomfördes en uppföljning. Resultatet var positivt och visar att RJ Sabbatical fyller ett behov inom forskarsamhället för humaniora och samhällsvetenskap. Som ett resultat av uppföljningen begränsas numera forskningstiden till mellan ett halvt och ett år. Dessutom prioriteras ansökningar där forskaren har planerat in en del av forskningstiden i utlandet.

- För de som har sökt för längre period än en termin kräver vi en utlandsvistelse på minst en månad. Bland de forskare som sökte för kortare forskartid har vi prioriterat de som har planerat in en utlandsvistelse under den perioden, säger Britta Lövgren, ansvarig för RJ Sabbatical på RJ.

Söktrycket har varit högt med en beviljandegrad som sjönk något, till 16,8 procent, jämfört med förra året.

- RJ Sabbatical har redan från början varit mycket efterfrågad då den gör det möjligt för forskarna att ta en paus från undervisning och administrativa uppgifter för att helt och hållet koncentrera sig på forskningen, säger Britta Lövgren.

Liksom vid de tidigare utlysningarna anser bedömarpanelen att kvaliteten hos ansökningarna är mycket hög och att stödformen fyller en mycket viktig funktion som inte tillgodoses med andra stödformer som RJ eller andra externa finansiärer använder sig av.

Det totalt beviljade beloppet är drygt 16,7 miljoner kronor.

De femton forskare som får medel 2017:

 • Orsi Husz, Uppsala universitet: Den intima förbindelsen. En ekonomisk kulturhistoria om vardagliga finanser
 • Olle Sundström, Umeå universitet: Den sovjetiska etnografins "ande": attityder till schamanska världsåskådningar inom sovjetisk forskning och revolutionärt omvandlingsarbete.
 • Ulf Olsson, Stockholms universitet: Paradoxografi: Strindbergs sena verk
 • Maria Koptjeskaja Tamm, Stockholms universitet: Temperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningar
 • Anders Gustafsson, Karlstads universitet: Kundupplevelse - olika perspektiv och sätt att fånga den
 • Fredrik Sjöholm, Lunds universitet: Globalisering och arbetsmarknaden
 • Andrea Joslyn Nightingale, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU: Demokratiska landskap: politik, subjektivitet och ekologier inom miljöstyrning
 • Tobias Pontara, Göteborgs universitet: Tarkovskijs ljudspår: Musikens och ljudets betydelse i Andrej Tarkovskijs filmer
 • Johan Tralau, Uppsala universitet: Den politiska filosofins ursprung i den grekiska antiken
 • Susanne Kjällander, Stockholms universitet: Digitala verktyg i förskolan. En interdisciplinär RCT-studie (randomized controlled trial) med AAA-lab, Stanford University.
 • Blazenka Scheuer, Lunds universitet: Bin, getingar och vesslor: zoomorfa bilder och delegitimering av profetissor i den babyloniska Talmud och i den hebreiska Bibeln
 • Caroline Kerfoot, Stockholms universitet: Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor
 • Elisabeth Ahlsén, Göteborgs universitet: Pragmatikbaserad neurolingvistik
 • Ingar Brinck, Lunds universitet: Frågor om konst och praktik: I dialog med tingen
 • Markus Heide, Uppsala universitet: USA-mexikanska gränsen som ifrågasatt utrymme: Film och populärkultur, 1990 till nutid

Läs mer om RJ Sabbatical och forskarna:

http://anslag.rj.se/sv/lista_stodformer/RJ_sabbatical_4

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Med årets RJ Sabbatical erbjuder Riksbankens Jubileumsfond femton forskare upp till ett års forskning på heltid. Satsningen innebär att lektorer och professorer får tid att avsluta forskning och skriva större verk. Den ska öka flexibiliteten i den svenska forskningsfinansieringen, svensk forsknings internationella kontakter och synlighet samt stärka kopplingen mellan undervisning och forskning.

Läs vidare »
Media no image

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 13:50 CET

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi.

Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd. Nomineringar till Pro Futura XII har inkommit från 13 universitet. Sammanlagt har 27 forskare nominerats.

– Det är förstås extra roligt att ännu fler utländska universitet än tidigare uppmärksammar den här alldeles utmärkta satsningen, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond, och understryker hur viktigt Pro Futura är både för individerna, lärosätena och forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Också Björn Wittrock som förestår SCAS, Uppsala, dit de antagna forskarna är knutna, är nöjd med satsningen och årets nomineringar.

– Pro Futura ger optimala förutsättningar för forskare att utvecklas bortom det postdoktorala stadiet. Programmet ger forskare möjlighet att tänka stort utan oro för den egna försörjningen. Forskarna drar nytta av de miljöer som ledande institut för avancerade studier erbjuder. I Pro Futura möts framtida forskningsledare över disciplin- och nationsgränser, samtidigt behåller och fördjupar de sin förankring på de nominerande universitetens institutioner. De får också lära känna framtida forskningsledare från framstående universitet i andra länder. Vi gratulerar de forskare, som har nominerats, och önskar dem lycka till i den fortsatta processen.

– I år var könsfördelningen i nomineringarna från lärosätena ojämnare än den brukar vara, så det ska vi hålla ögonen på och vid behov skärpa anvisningarna, säger Göran Blomqvist. Under de närmaste månaderna kommer vi också att offentliggöra den utvärdering av programmet som RJ låtit göra, tillägger han.

RJ:s webb finns hela listan över de nominerade.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi. Sammanlagt har 27 forskare nominerats. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd.

Läs vidare »
Media no image

11 forskare får medel i ny kommunikationssatsning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 10:32 CET

Gensvaret på RJ:s kommunikationsprojekt var stort. Över 100 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat att bevilja 11 projekt medel i sin första utlysning av kommunikationsprojekt.Över 100 ansökningar inkom och det var ett söktryck som vida överträffade förväntningarna.

- Det stora intresset visar hur viktiga den här typen av satsningar är, inte minst visar det att forskare har många idéer om hur de kan nå ut och sprida forskningsresultat och samverka med det omgivande samhället. Men det saknas resurser för att ägna sig åt samverkan i bred bemärkelse, säger Jenny Björkman, som varit ansvarig utlysningen.

Ansökningarna har kommit från såväl stora som små lärosäten, liksom från journalister och organisationer som arbetar nära forskare och högskolesektorn. Både seniorer och forskare i början av sin karriär har sökt. Det finns därtill en stor variation på vad forskarna vill göra.

- Vi är mycket glada över bredden i de ansökningar som kommit in, både vad det gäller ämnen och sätten att  samverka och kommunicera på, säger Jenny Björkman. Tyvärr har vi inte kunnat ge medel till alla goda idéer som vi fått in.

Detta är den första av tre utlysningar av kommunikationsprojekt. Kommunikationsprojekt kommer att utlysas igen under 2017 och 2018.

De 11 projekt som fick medel i 2016 års utlysning är:

Jenny Bergenmar Minnen av Selma Lagerlöf,  450 000 kr, Göteborgs universitet

Thomas Brobjer Atlas över värden, moral och värdeförändringar, 400 000kr, Uppsala universitet

Önver Cetrez, Gilgamesh Flyktingminoriteters traumatiska erfarenheter som hamnat i skuggan, 490 000 kr, Uppsala universitet

Henrik Ekengren Oscarsson Visualiseringar av stabilitet och förändring i politiskt beteende 1956-2014, 480 000 kr, Göteborgs universitet

Jonas Ingvarsson Drottningens Juvelsmycke, en digital plattform, 400 000 kr, Skövde högskola

Mats Jönsson Göteborgskulturer på stan 1621-2021 (GPS 400). Ett kommunikationsprojekt mellan Göteborgs universitet, ABM-sektor och kommun, 350 000 kr, Göteborgs universitet

Sara Kjellberg Forskarnas galleri – att uppleva forskning som deltagande forskningskommunikation i biblioteksrummet, 400 000 kr, Malmö universitetsbibliotek

Annika Larsson Viking Couture: Publik arena för forskning, dialog och kommunikation, 450 000 kr, Uppsala universitet

Rebecka Lennartsson Nya Slussen. Dialog och reflekterande kring samhällsplaneringens demokratiska utmaningar, 400 000 kr, Stockholms stads museum

Maria Törnqvist Sociologi för scen: Närhet och intimitet i världens ensammaste land, 450 000 kr, Institutet för framtidsstudier

Helena Victor Sandby borg – en virtuell koppling. Samhällsrelevant dialog genom kulturarvet med Virtual Reality, 400 000 kr, Kalmar läns museum

Läs mer om de beviljade projekten på rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Gensvaret på Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt var stort. 102 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar. Ansökningarna kom från stora som små lärosäten, från muséer, journalister samt andra organisationer som arbetar nära högskolesektorn.

Läs vidare »
Media no image

Utlysning för att få tid att forska färdigt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 14:44 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk.

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning.

I denna fjärde utlysning har villkoren förändrats i några avseenden. Nytt för denna omgång är att om ansökan gäller en period som är längre än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. Även för ansökningar för en period upp till sex månader är en forskningsvistelse utomlands en merit.

– Syftet med kravet på en längre period utomlands är att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter. För att underlätta utlandsvistelsen som är längre än tre månader erbjuder vi stöd för att forskarnas familjer ska kunna följa med, säger Britta Lövgren, ansvarig för RJ Sabbatical.

Under en sammanhållen forskningstid på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig enbart på den egna forskningen. De ska lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander.

– Ofta äts forskningstiden upp av undervisning och administration, men med RJ Sabbatical kan de under den här perioden av sitt liv enbart koncentrera sig på att slutföra forskningen och publicera, något som både forskare och lärosäte tjänar på, menar Britta Lövgren på RJ.

Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

Utlysningstext: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2017/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. En nyhet är att om ansökan gäller längre tid än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad.

Läs vidare »
Media no image

Forskare sökes till organisationer och företag

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 09:13 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag.

Den nya Flexit-utlysningen erbjuder sex anställningar som in-houseforskare, vid Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, FoUI i Norrbottens Kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och Spotify.

Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra verksamheter utanför lärosätena, men även öka forskarsamhällets kunskap om vad företag och organisationer har att erbjuda dem.

- Med ett allt ökande intresse i samhället för humanistisk och samhällsvetenskaplig kompetens är det viktigt att underlätta för forskare, organisationer och företag att utveckla frågor som är intressanta för båda parter, säger Torbjörn Eng, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Frågorna som ska beforskas är exempelvis: Vad är en deltagardriven process? Vilka är skillnaderna mellan olika musikaliska behov och konsumtionsmönster? Vilka är så kallade framgångsfaktorer bakom integration? Hur beskrivs och förstås lärande och hälsa utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Vilka dilemman uppstår i mötet mellan kommun och akademi när skolnära forskning ska hanteras i skolpraktiken?

- Vi hoppas att många forskare ser det som en möjlighet att skaffa sig ny erfarenhet och få tillgång till, och utveckla, kunskap från områden utanför akademin, säger Torbjörn Eng.

Flexit är öppet för yngre likväl som äldre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget eller organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Flexit-utlysningen: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/flexit-anstallningar-2017/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora som vill forska inom organisationer och företag. Den nya Flexit-utlysningen erbjuder sex anställningar som in-houseforskare, vid Bräcke diakoni, Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, Stadskontoret i Malmö stad, FoUI i Norrbottens Kommuner, Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och Spotify.

Läs vidare »
Media no image

Att leva med demens

Nyheter   •   Dec 05, 2016 15:46 CET

Forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" har i flera år forskat om på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet.

Programmet syftar till lyfta fram de demenssjukas erfarenheter och kunskap. På vilka sätt kan demenssjuka, trots sjukdomens tilltagande kognitiva och språkliga begränsningar, utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet och i det vardagliga livet? Vilken ställning har demenssjuka personer som medborgare i samhället?

Den 8 december presenteras resultaten på konferensen Att leva med demens.

Att leva med demens

Slutkonferens för forskningsprogrammet "Demens: handlingsförmåga,
personskap och vardagsliv".

Tid: Torsdag 8 december 2016, klockan 13-16.30
Plats: Folkets Hus, Konferensrum 307, Stockholm

Program
13.00-13.20 Att forska om personer med demens, Lars-Christer Hydén, programansvarig
13.20-13.40 Föreställningar i kultur och samhälle om demens, Lisa Käll och Ann-Charlotte Nedlund
14.00-14.20 Etnokulturella aspekter av demens, Eleonor Antelius och Charlotta Plejert
14.20-14.40 Att leva med demens som kronisk sjukdom, Annika T Larsson och Ingrid
Hellström
14.40-15.00 Behov av forskning om demens, Kerstin Angvik, Demensförbundet
15.00-15.30 Kaffe
15.30-15.50 Samtal vid demens, Christina Samuelsson
15.50-16.30 Avslutade diskussion

Välkommen!

För mer information kontakta Lars-Christer.Hyden@liu.se

Den 8 december presenterar forskarna i programmet "Demens: handlingsförmåga, personskap och vardagsliv" på vilka sätt demenssjuka kan utnyttja kvarvarande funktioner i det sociala samspelet.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • Information och kommunikation
 • fhjebjnny.bjxmorfbcsgekikmqganwg@rj.ease
 • 08 506 26 433
 • 08 506 26 400

Om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.