Media no image

Riksbankens Jubileumsfond delar ut drygt 300 miljoner kronor till forskning

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 17:06 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i dag delat ut nästan 320 miljoner kronor till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

- Vi är en av de viktigaste finansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskap i Sverige och har därmed ett stort ansvar för att stödja den bästa forskningen, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

- En avgörande faktor för att säkra kvaliteten är att anlita internationellt erkända forskare i granskningsprocessen. En utmaning som vi hela tiden måste ta oss an och bli bättre på, menar Göran Blomqvist.

De tre större forskningsprogrammen är:

Karl G. Johansson (Universitetet i Oslo): Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur beviljas 44,5 miljoner kronor.

Håkan Johansson (Lunds universitet): Civilsamhälleseliter? En jämförande studie av sammansättningen, reproduktionen, integrationen och ifrågasättandet av eliter i Europeiska civilsamhällen beviljas 35,1 miljoner kronor

Gustaf Arrhenius (Institutet för Framtidsstudier): Klimatetik och framtida generationer beviljas 40,9 miljoner kronor.

Utöver de längre programsatsningarna har 43 treåriga forskningsprojekt fått medel. Forskarna, både i form av enskilda forskare och medelstora grupper, ges möjlighet att pröva sina bästa idéer.

Könsaspekterna beaktas noga i granskningsprocessen. De forskare med låg karriärålder, som har avlagt doktorsexamen under senare år, fortsätter att klara sig bra i konkurrensen.

- Att stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är viktigt, inte minst med tanke på nutida händelser där fakta och kunskap ifrågasätts och ickedemokratiska strömningar tilltar i styrka, säger Göran Blomqvist.

För att ytterligare främja forskning inom samhällsvetenskap och humaniora ger RJ medel till infrastrukturprojekt, i år åtta stycken. Bland dessa kan nämnas digitalisering av historiska flygbilder för att kunna kartlägga globala miljöförändringar, kartläggning av våldet i Syrien samt digitaliseringen av Lövstadbruks bibliotek.

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se (välj år 2017 och stödform).

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

RJ:s styrelse har tagit beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för treåriga projekt, längre programsatsningar och infrastrukturprojekt. Det totala antalet beviljade ansökningar var 43 projekt, 3 program och 8 projektstöd till infrastruktur.

Läs vidare »
Media no image

Sex internationella forskargrupper tilldelas medel för att studera globala utmaningar

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 07:37 CEST

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, brittiska Wellcome Trust och tyska Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex internationella forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro.

Sedan ett antal år tillbaka har Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung samarbetat kring en satsning på forskning om globala utmaningar: Europe and Global Challenges. Tanken bakom är att stora globala utmaningar bara kan lösas med gemensamma krafter, därför anmodades de sökande att upprätta samarbeten med forskare över hela världen. Utlysningen har varit mycket lyckad.

- Det här är ett utpräglat europeiskt initiativ. De tre stiftelserna finansierar tillsammans forskning om de stora utmaningarna för Europa och världen. Som finansiärer vill vi ge de sökande stor frihet att ställa de frågor som de finner mest relevanta och intressanta. Däremot har vi ställt stora krav på att forskargrupperna i den här utlysningen ska komma från hela världen. Det har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det har ökat perspektiven och lett bort från eurocentrismen, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

De sex projekt som i år beviljats medel kommer att kunna bidra med ny kunskap om många av de globala problem som världen står inför, menar Göran Blomqvist.

I år var antalet bidrag från svenska forskare större än tidigare. Över 300 ansökningar inkom från forskargrupper runt om i världen. Dessa bedömdes sedan av en internationell panel som utsåg 14 till en tätgrupp och slutligen valde ut sex projekt som beviljades anslag.

Sedan 2009 har totalt 16 forskargrupper beviljats stöd. 2017 års forskargrupper är följande:

Erik Berglöf: The Responsible Deal: Where and How to Best Protect and Integrate Syrian Refugees
London School of Economics and Political Science, 900 000 euro (funded by Riksbankens Jubileumsfond)

Contact:

iga@lse.ac.uk

This inter-regional multidisciplinary project seeks to understand how humanitarian and asylum policies impact refugee decision-making and integration. Focusing on Syrian refugees in frontier host countries (Turkey, Lebanon, Egypt, Iraq and Jordan) and non-frontier host countries (Germany, Sweden and the UK), this project seeks to understand where a particular refugee is most effectively and sustainably protected and integrated, and how agreements between origin and host countries, the EU and globally can be improved. Combining quantitative and qualitative approaches across various disciplines, we address three main questions: (1) How do asylum seekers select initial and ultimate host countries and what is the effect of EU and member state policies on their eventual outcome? (2) How does asylum policy design impact refugee integration? (3) Given our results and current political constraints, how should responsibilities be allocated between EU, national and local levels and across origin, initial, and ultimate host countries?

Till Bärnighausen: The Ethics of Health Policy Experiments: a global framework for design and oversight
Univeritäts-klinikum Heidelberg, 900 000 euro (Wellcome Trust)

Contact: haefner@uni-heidelberg.de

Across the globe, governments implement efficacious health interventions whose success depends on health policy choices: how interventions are financed, organised, and deployed in real-life health systems. Strong causal evidence for these choices requires health policy experiments: large-scale, rigorous tests of alternative approaches to delivery (Tollefson 2015). Yet the ethics of health policy experiments remain uncharted (Bärnighausen, Wikler, and Eyal 2014). We propose to develop a global framework for ethical design and oversight of health policy experiments based on theory and normative reasoning; deliberative interviews with local stakeholders; deliberative workshops with global actors; and feedback from internet users. The final global framework will recommend principles, structures and processes for ethical design and oversight of health policy experiments, which are scientifically rigorous, ethical, and politically and socially widely acceptable. Our investigator team is drawn from Germany, Tanzania, Bangladesh and the US, and brings together expertise in study design, ethics, and qualitative inquiry.

Sarah Hawkes: Identifying and Implementing Appropriate and Effective Public Policy Responses for Improving the Sexual Health of Migrants and Refugees
University College London, 891 000 euro (Wellcome Trust)

Contact: s.hawkes@ucl.ac.uk

Global challenges are complex, interwoven ‘wicked problems’ whose solutions require systemic thinking, cross-disciplinary collaboration, and engagement with a range of stakeholder opinions and positions. In this proposal we will address the interlinked problems of inequalities, migration/refugees and global health. Using the tracer example of sexual health (sexually transmitted infections including HIV) we will explore rigorous evidence for interventions to address upstream determinants driving poor health outcomes for refugees/migrants from West Asia/Middle East North Africa (WA/MENA). Results from systematic reviews, realist reviews and mathematical modelling will be synthesised to identify effective interventions which can be translated into policy (in a range of sectors). These policy options will be assessed and refined to enhance their ‘palatability’ – i.e. their legitimacy, feasibility and acceptability with a range of key stakeholders in countries in the WA/MENA region as well as in pan-EU and national level (UK) health institutions.

Thomas Hale: Strengthening Non-state Climate Action in the Global South
University of Oxford, 757 700 euro (Volkswagen Stiftung)

Contact:thomas.hale@bsg.ox.ac.uk

In parallel to national governments, cities, companies, civil society groups, and other sub/non-state actors increasingly act to address climate change. While this shift represents an important breakthrough for a critical global challenge and for European policy, it also faces a crucial barrier. Most of the world’s future emissions will come from developing countries, which will also experience the worst effects of climate change. Yet most non-state climate action is still concentrated in the Global North and the vast majority of transnational climate governance (TCG) initiatives are led by Northern actors. This balance will have to shift for TCG to realise its potential. Furthermore, we have only a limited understanding of the impact and effectiveness of TCG initiatives, especially in the South. This project aims to map, explain, and narrow this gap. In addition to global-level analysis, the project considers in detail sub/non-state action in India and Kenya. By collecting original, micro-level data in these countries, the project aims to understand the contextual factors that shape the outcomes of TCG ‘on the ground’ in order to understand how sub/non-state actors in developing countries can best contribute to the global challenge of managing climate change.

Anders Levermann: Impact of Intensified Weather Extremes on Europe’s Economy
Potsdam-Institut fûr Klimafolgenforschung, 784 900 euro (Volkswagen Stiftung)

Contact: anders.levermann@pik-potsdam.de

Weather extremes are expected to intensify under future warming. In a globalized world, Europe’s economy will be impacted directly by recurring regional extreme weather events, such as the 2013 flooding or the 2003 heat wave, but also indirectly through its economic connectedness with the rest of the world. This project investigates the impact of intensified weather extremes on Europe's economy under different climatic and socio-economic futures and develops and assesses possible adaptation strategies at the company, the national and the EU level. To this end, the impact of heat waves, floods and tropical storms as well as possible developments of Europe's economy and trade relations through 2050 will be projected. Based on these projections, the direct and indirect effects on Europe’s economy will be assessed using a numerical model of economic loss propagation. The model will be calibrated by hindcasting recent weather extremes. Overall, the project addresses the combined impact of two major global challenges of the 21st century – climate change and economic connectedness – and provides solution strategies with strong global implications.

Jenny Phillimore: Sexual and Gender-based Violence in the Refugee Crisis: Vulnerabilities, Inequalities and Responses
University of Birmingham, 880 000 euro (Riksbankens Jubileumsfond)

Contact: j.a.phillimore@bham.ac.uk

This project uses a social constructivist framework to understand the incidence and nature of sexual and gender-based violence (SGBV) experienced by refugees escaping conflict in the Levant region. SGBV against refugees is a global challenge demanding urgent attention given the scale of forced displacement. It is a problem at the nexus of three global challenges: global health, migration and social inequality. The project is an interdisciplinary collaboration between academics and NGOs from the Levant, Europe and Australia. Retrospective interviews will be undertaken with refugees, and in-depth interviews with service providers, to examine refugees’ experiences conceptualised as a process of SGBV determined across the refugee journey. The research attends to subjective experiences, interactions, and different reception and therapeutic contexts to explore how SGBV impacts refugees’ health and resettlement. Social impacts of the project include: development of a new approach to recording SGBV incidence and policy and practice recommendations shaping more responsive services.

Läs mer om initiativet Europe and Global Challenge på respective finansiärs webbplats www.rj.se, www.volkswagenstiftung.de and wellcome.ac.uk

För mer information kontakta forskningssekreterare Fredrik Lundmark, fredrik.lundmark@rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

I ett gemensamt initiativ från Riksbankens Jubileumsfond, Wellcome Trust och Volkswagen Stiftung har det beslutats att sex forskargrupper ska dela på drygt 5 miljoner euro. Sedan ett antal år tillbaka har dessa stiftelser samarbetat kring satsningen Europe and Global Challenges. Tanken är att stora globala utmaningar bara kan lösas med gemensamma krafter. Utlysningen har varit mycket lyckad.

Läs vidare »
Ybttkderqegmjilex0e8

Nytt samarbete mellan stå-uppare och forskare

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 14:18 CEST

Under hösten introducerar Riksbankens Jubileumsfond ett nytt samarbete med humorklubben Oslipat! Syftet är att sprida forskning till nya grupper och hitta nya, innovativa sätt att presentera forskning och dess resultat. Under fyra kvällar kommer publiken att få möta forskare och stå-uppare på Bonden bar, Stockholm, som kommer att prata och skämta om fred, fördomar, brott och berusning.

Xuuducfdcnww5vlsbhrp

Hur sekulärt är Sverige?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:07 CEST

I Religionen tur och retur diskuterar en rad forskare från skilda fält alltifrån heliga krig till religionens eventuella kopplingar till evolutionen. Därtill diskuteras reformationen, sekulariseringen i Indien, Iran och Sverige, hur det är att växa upp i så kallade sekter samt mycket mer. Boken kommer bland annat att diskuteras under Almedalen den 4 juli 15-15, Kilgränd 1.

Media no image

Fyra Pro Futura-forskare utsedda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:21 CEST

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2017 års Pro Futura-forskare. De fyra forskarna har valts ut bland 27 nominerade. Beredningen av har utförts av SCAS i Uppsala. De fyra forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande. Detta är den tolfte omgången av det framgångsrika programmet, som tydligt visar både att det går att locka mycket avancerade forskare till Sverige och att det går att bygga elitsatsningar om förutsättningarna är de rätta.

Pro Futuras popularitet beror på den utmärkta miljö som forskarna blir en del av på SCAS samt på den starka position som programmet visat sig ge. Forskare från programmet har kommit att inta viktiga poster på universitet, i forskningsråd och akademier, inte bara i Sverige. Förra årets Pro Futura-forskare Aryo Makko invaldes till exempel nyligen i Sveriges Unga Akademi.

Urvalsprocessen till Pro Futura är omfattande. En internationellt framstående beredningsgrupp har granskat samtliga nominerade, som sedan dessutom intervjuats. Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond, menar att sådana här satsningar på humaniora och samhällsvetenskap i dag blivit allt viktigare.

-Svenska universitet saknar tyvärr fortfarande en tydlig och transparent karriär för unga forskare. Pro Futura visar hur en internationellt gångbar och attraktiv anställning kan utformas, säger Göran Blomqvist.

Björn Wittrock, föreståndare för SCAS, framhåller att Pro Futura inte bara är ett anslag eller en tjänst.

-Att ingå i Pro Futura är att vara en del av en gemenskap av unga forskare över ämnes- och nationsgränser. Man får uppleva några av de internationellt mest ansedda och livaktiga instituten för avancerade studier.

För att i ytterligare stärka unga och framgångsrika forskare har Riksbankens Jubileumsfond i år valt att göra en satsning på ytterligare två forskare. De tilldelas RJ 1 year research grant.

De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är:

 • Patrick Jern, nominerad av Åbo Akademi, vars forskning befinner sig i gränslandet mellan psykologi, medicin, genetik och evolutionsbiologi. Han föreslår ett projekt med titeln An Empirical Test of the Erotic Platsicity Theory and Its Implications for Sexual Function. Projektet handlar om stabiliteten i sociosexuell orientering.
 • Sofia Lodén, nominerad av Stockholms universitet, kommer att forska om gränser och landskap i Artursagan. Titeln är The Europeanization of Culture in the Middle Ages: Moving Borders and Landscapes in Arthurian Romance.
 • Ola Wikander, nominerad av Lunds universitet, vars forskning handlar om historisk lingvistik, biblisk exegetik och religionshistoria. Det skisserade projektet har titeln The Word of the Storm Gods: Reconstructing the Common Mytho-Poetic Language of Northwest Semiotic.
 • Nicholas Zair, nominerad av universitetet i Cambridge, avser att studera konservativ stavning i texter från den romerska kejsartiden. Titeln på projektet är Learning to Spell in the Roman Empire.

De två forskare som får RJ 1 year research grant är:

 • Ronald van den Berg, nominerad av Uppsala universitet, som kommer att studera de teorier och modeller som finns för beslutsfattande.
 • Temi Odumosu, nominerad av Malmö högskola, som kommer att studera nordiskt slaveri och kolonisation.

Kontakta forskarna:

Patrick Jern: pjern@abo.fi
Sofia Lodén: sofia.loden@su.se
Ola Wikander: ola.wikander@ctr.lu.se
Nicholas Zair: naz21@cam.ac.uk
Temi Odumosu: tcodumosu@gmail.com
Ronald van den Berg: ronald.vandenberg@psyk.uu.se

För mer information om Pro Futura kontakta SCAS: 018-557085, info@swedishcollegium.se
Frågor kan även ställas till Britta Lövgren som handlagt ärendet på RJ: britta.lovgren@rj.se

Läs mer om Pro Futura på www.rj.se där det bland annat finns uppgifter om tidigare forskare, och annan fakta kring programmet:

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Fyra forskare har utsetts till 2017 års Pro Futura-forskare i den tolfte omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Därtill har Riksbankens Jubileumsfonds styrelse utsett ytterligare två forskare som får RJ 1 year research grant. De fyra forskarna som blivit utsedda till Pro Futura-forskare är: Patrick Jern, Sofia Lodén, Ola Wikander och Nicholas Zair.

Läs vidare »
Media no image

Fler forskare ger sig ut i samhället

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 16:12 CEST

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fem nya Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna.

De nya Flexit-forskarna blir anställda som in-houseforskare i Malmö stad, Bräcke diakoni, Göteborgs stad, Piteå kommun samt Norrbottens Kommuner. Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ bidra till att förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra övriga samhällssektorer.

– Det är inte enbart genom att bedriva forskning som de tillför kompetens till verksamheterna utan även genom att vara delaktiga i det löpande arbetet, säger Torbjörn Eng, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Flexit-satsningen har pågått sedan 2010 och detta är den åttonde utlysningen. Organisationerna definierar områden inom sina verksamheter där de har behov av kunskapsutveckling. Därefter formulerar de sökande forskarna om detta till forskningsplaner. De antagna forskarna anställs i två år av företaget/organisationen, därefter tillbringar de ett sista år på en akademisk institution.

Efter en utvärdering för några år sedan öppnades Flexit även för mer seniora forskare.

– Det är inte bara relativt nydisputerade forskare som är intresserade av forskning utanför akademin utan även mer etablerade forskare vill ge sig ut. Vi märker helt klart av ett ökande intresse, inte minst i denna ansökningsomgång, Det är viktigt att vi kan erbjuda dem denna möjlighet – inte bara för forskarna själva, utan även för samhället. Forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap är en viktig del av samhället, säger Torbjörn Eng.

Flexit är öppet för disputerade forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning vid en organisation utanför akademin.

Flexit-forskarna:

 • Paula Mulinari, Malmö högskola i samarbete med Stadskontoret i Malmö stad: "Malmö funkar inte utan vårt arbete" En studie om utlandsfödda kvinnors arbetsmarknads deltagande.
 • Ola Segnestam-Larsson, Ersta Sköndal högskola i samarbete med Bräcke diakoni: Värde- och medskapande inom idéburen vård och omsorg: En fallstudie av förutsättningar, mekanismer och resultat inom Bräcke diakoni.
 • Sofia Lindström, Högskolan i Borås i samarbete med Kulturförvaltningen i Göteborgs stad: Deltagardrivna processer i offentlig verksamhet, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.
 • Ulrika Bergmark, Luleå tekniska universitet i samarbete med Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun: Integration av forskning i skolundervisningen Utbildningsförvaltningen Piteå kommun.
 • Catrine Kostenius, Luleå tekniska universitet i samarbete med FoUI, Norrbottens kommuner: Forskning om samverkande hälsoarbete för barn och unga, Norrbottens Kommuner, FoUI.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond har utsett fem Flexit-forskare. Deras forskning kommer att bli till direkt nytta för de blivande arbetsgivarna Malmö stad, Bräcke diakoni, Göteborgs stad, Piteå kommun samt Norrbottens Kommuner. Genom att utlysa tjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ bidra till att förbättra samverkan mellan forskare och övriga samhället.

Läs vidare »
Media no image

Femton forskare får RJ Sabbatical

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 17:24 CEST

Med årets RJ Sabbatical erbjuder Riksbankens Jubileumsfond (RJ) femton forskare upp till ett års forskning på heltid.

RJ Sabbatical erbjuder lektorer och professorer tid att avsluta forskning och att skriva större verk. Satsningen ska öka flexibiliteten i den svenska forskningsfinansieringen, svensk forsknings internationella kontakter och synlighet samt förstärka kopplingen mellan undervisning och forskning.

Inför denna fjärde omgång av utlysningen genomfördes en uppföljning. Resultatet var positivt och visar att RJ Sabbatical fyller ett behov inom forskarsamhället för humaniora och samhällsvetenskap. Som ett resultat av uppföljningen begränsas numera forskningstiden till mellan ett halvt och ett år. Dessutom prioriteras ansökningar där forskaren har planerat in en del av forskningstiden i utlandet.

- För de som har sökt för längre period än en termin kräver vi en utlandsvistelse på minst en månad. Bland de forskare som sökte för kortare forskartid har vi prioriterat de som har planerat in en utlandsvistelse under den perioden, säger Britta Lövgren, ansvarig för RJ Sabbatical på RJ.

Söktrycket har varit högt med en beviljandegrad som sjönk något, till 16,8 procent, jämfört med förra året.

- RJ Sabbatical har redan från början varit mycket efterfrågad då den gör det möjligt för forskarna att ta en paus från undervisning och administrativa uppgifter för att helt och hållet koncentrera sig på forskningen, säger Britta Lövgren.

Liksom vid de tidigare utlysningarna anser bedömarpanelen att kvaliteten hos ansökningarna är mycket hög och att stödformen fyller en mycket viktig funktion som inte tillgodoses med andra stödformer som RJ eller andra externa finansiärer använder sig av.

Det totalt beviljade beloppet är drygt 16,7 miljoner kronor.

De femton forskare som får medel 2017:

 • Orsi Husz, Uppsala universitet: Den intima förbindelsen. En ekonomisk kulturhistoria om vardagliga finanser
 • Olle Sundström, Umeå universitet: Den sovjetiska etnografins "ande": attityder till schamanska världsåskådningar inom sovjetisk forskning och revolutionärt omvandlingsarbete.
 • Ulf Olsson, Stockholms universitet: Paradoxografi: Strindbergs sena verk
 • Maria Koptjeskaja Tamm, Stockholms universitet: Temperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningar
 • Anders Gustafsson, Karlstads universitet: Kundupplevelse - olika perspektiv och sätt att fånga den
 • Fredrik Sjöholm, Lunds universitet: Globalisering och arbetsmarknaden
 • Andrea Joslyn Nightingale, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU: Demokratiska landskap: politik, subjektivitet och ekologier inom miljöstyrning
 • Tobias Pontara, Göteborgs universitet: Tarkovskijs ljudspår: Musikens och ljudets betydelse i Andrej Tarkovskijs filmer
 • Johan Tralau, Uppsala universitet: Den politiska filosofins ursprung i den grekiska antiken
 • Susanne Kjällander, Stockholms universitet: Digitala verktyg i förskolan. En interdisciplinär RCT-studie (randomized controlled trial) med AAA-lab, Stanford University.
 • Blazenka Scheuer, Lunds universitet: Bin, getingar och vesslor: zoomorfa bilder och delegitimering av profetissor i den babyloniska Talmud och i den hebreiska Bibeln
 • Caroline Kerfoot, Stockholms universitet: Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor
 • Elisabeth Ahlsén, Göteborgs universitet: Pragmatikbaserad neurolingvistik
 • Ingar Brinck, Lunds universitet: Frågor om konst och praktik: I dialog med tingen
 • Markus Heide, Uppsala universitet: USA-mexikanska gränsen som ifrågasatt utrymme: Film och populärkultur, 1990 till nutid

Läs mer om RJ Sabbatical och forskarna:

http://anslag.rj.se/sv/lista_stodformer/RJ_sabbatical_4

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Med årets RJ Sabbatical erbjuder Riksbankens Jubileumsfond femton forskare upp till ett års forskning på heltid. Satsningen innebär att lektorer och professorer får tid att avsluta forskning och skriva större verk. Den ska öka flexibiliteten i den svenska forskningsfinansieringen, svensk forsknings internationella kontakter och synlighet samt stärka kopplingen mellan undervisning och forskning.

Läs vidare »
Media no image

Pro Futura-nomineringar klara

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 13:50 CET

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi.

Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd. Nomineringar till Pro Futura XII har inkommit från 13 universitet. Sammanlagt har 27 forskare nominerats.

– Det är förstås extra roligt att ännu fler utländska universitet än tidigare uppmärksammar den här alldeles utmärkta satsningen, säger Göran Blomqvist, vd på Riksbankens Jubileumsfond, och understryker hur viktigt Pro Futura är både för individerna, lärosätena och forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Också Björn Wittrock som förestår SCAS, Uppsala, dit de antagna forskarna är knutna, är nöjd med satsningen och årets nomineringar.

– Pro Futura ger optimala förutsättningar för forskare att utvecklas bortom det postdoktorala stadiet. Programmet ger forskare möjlighet att tänka stort utan oro för den egna försörjningen. Forskarna drar nytta av de miljöer som ledande institut för avancerade studier erbjuder. I Pro Futura möts framtida forskningsledare över disciplin- och nationsgränser, samtidigt behåller och fördjupar de sin förankring på de nominerande universitetens institutioner. De får också lära känna framtida forskningsledare från framstående universitet i andra länder. Vi gratulerar de forskare, som har nominerats, och önskar dem lycka till i den fortsatta processen.

– I år var könsfördelningen i nomineringarna från lärosätena ojämnare än den brukar vara, så det ska vi hålla ögonen på och vid behov skärpa anvisningarna, säger Göran Blomqvist. Under de närmaste månaderna kommer vi också att offentliggöra den utvärdering av programmet som RJ låtit göra, tillägger han.

RJ:s webb finns hela listan över de nominerade.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futura. Förutom svenska lärosäten inkom nomineringar också från universiteten i Cambridge, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Åbo Akademi. Sammanlagt har 27 forskare nominerats. Pro Futura är en spetsforskningssatsning inom humsamområdet som nu börjar bli internationellt känd.

Läs vidare »
Media no image

11 forskare får medel i ny kommunikationssatsning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 10:32 CET

Gensvaret på RJ:s kommunikationsprojekt var stort. Över 100 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beslutat att bevilja 11 projekt medel i sin första utlysning av kommunikationsprojekt.Över 100 ansökningar inkom och det var ett söktryck som vida överträffade förväntningarna.

- Det stora intresset visar hur viktiga den här typen av satsningar är, inte minst visar det att forskare har många idéer om hur de kan nå ut och sprida forskningsresultat och samverka med det omgivande samhället. Men det saknas resurser för att ägna sig åt samverkan i bred bemärkelse, säger Jenny Björkman, som varit ansvarig utlysningen.

Ansökningarna har kommit från såväl stora som små lärosäten, liksom från journalister och organisationer som arbetar nära forskare och högskolesektorn. Både seniorer och forskare i början av sin karriär har sökt. Det finns därtill en stor variation på vad forskarna vill göra.

- Vi är mycket glada över bredden i de ansökningar som kommit in, både vad det gäller ämnen och sätten att  samverka och kommunicera på, säger Jenny Björkman. Tyvärr har vi inte kunnat ge medel till alla goda idéer som vi fått in.

Detta är den första av tre utlysningar av kommunikationsprojekt. Kommunikationsprojekt kommer att utlysas igen under 2017 och 2018.

De 11 projekt som fick medel i 2016 års utlysning är:

Jenny Bergenmar Minnen av Selma Lagerlöf,  450 000 kr, Göteborgs universitet

Thomas Brobjer Atlas över värden, moral och värdeförändringar, 400 000kr, Uppsala universitet

Önver Cetrez, Gilgamesh Flyktingminoriteters traumatiska erfarenheter som hamnat i skuggan, 490 000 kr, Uppsala universitet

Henrik Ekengren Oscarsson Visualiseringar av stabilitet och förändring i politiskt beteende 1956-2014, 480 000 kr, Göteborgs universitet

Jonas Ingvarsson Drottningens Juvelsmycke, en digital plattform, 400 000 kr, Skövde högskola

Mats Jönsson Göteborgskulturer på stan 1621-2021 (GPS 400). Ett kommunikationsprojekt mellan Göteborgs universitet, ABM-sektor och kommun, 350 000 kr, Göteborgs universitet

Sara Kjellberg Forskarnas galleri – att uppleva forskning som deltagande forskningskommunikation i biblioteksrummet, 400 000 kr, Malmö universitetsbibliotek

Annika Larsson Viking Couture: Publik arena för forskning, dialog och kommunikation, 450 000 kr, Uppsala universitet

Rebecka Lennartsson Nya Slussen. Dialog och reflekterande kring samhällsplaneringens demokratiska utmaningar, 400 000 kr, Stockholms stads museum

Maria Törnqvist Sociologi för scen: Närhet och intimitet i världens ensammaste land, 450 000 kr, Institutet för framtidsstudier

Helena Victor Sandby borg – en virtuell koppling. Samhällsrelevant dialog genom kulturarvet med Virtual Reality, 400 000 kr, Kalmar läns museum

Läs mer om de beviljade projekten på rj.se

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Gensvaret på Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt var stort. 102 projekt skickades in. Nu har 11 forskargrupper tilldelats medel. Alltifrån appar till utställningar och andra former av visualiseringar får pengar. Ansökningarna kom från stora som små lärosäten, från muséer, journalister samt andra organisationer som arbetar nära högskolesektorn.

Läs vidare »
Media no image

Utlysning för att få tid att forska färdigt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 14:44 CET

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk.

Med RJ Sabbatical får tillsvidareanställda lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning.

I denna fjärde utlysning har villkoren förändrats i några avseenden. Nytt för denna omgång är att om ansökan gäller en period som är längre än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad. Även för ansökningar för en period upp till sex månader är en forskningsvistelse utomlands en merit.

– Syftet med kravet på en längre period utomlands är att stärka svensk forsknings och utbildnings internationella kontakter. För att underlätta utlandsvistelsen som är längre än tre månader erbjuder vi stöd för att forskarnas familjer ska kunna följa med, säger Britta Lövgren, ansvarig för RJ Sabbatical.

Under en sammanhållen forskningstid på mellan sex och tolv månader kan forskarna koncentrera sig enbart på den egna forskningen. De ska lägga allt annat åt sidan, med undantag för handledning av doktorander.

– Ofta äts forskningstiden upp av undervisning och administration, men med RJ Sabbatical kan de under den här perioden av sitt liv enbart koncentrera sig på att slutföra forskningen och publicera, något som både forskare och lärosäte tjänar på, menar Britta Lövgren på RJ.

Forskningstiden ska ägnas åt att slutföra långt kommen forskning eller att skriva större verk eller synteser som har förutsättning att bli betraktade som vetenskapligt betydande. Stödet kan avse såväl ansökningar som ska resultera i enstaka tidskriftsartiklar som i monografier.

Utlysningstext: http://www.rj.se/Utlysningar/Aktuella-utlysningar/rj-sabbatical-2017/

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser medel för lektorer och professorer för att avsluta forskning och för att skriva vetenskapliga verk. Med RJ Sabbatical får lektorer och professorer inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att avsluta sin forskning. En nyhet är att om ansökan gäller längre tid än sex månader ska det alltid ingå en forskningsvistelse utomlands på minst en månad.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • Information och kommunikation
 • jenny.bjorkman@rj.se
 • 08 506 26 433
 • 08 506 26 400

Om Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.